Të licencuarit
1910 - Lajmi_i_plot | KPM

JAVNI POZIV ZA NOMINACIJE ZA DVA ČLANA NKM-a

01 March 2018

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) bazirajući na član 11Zakona Br. 04/L-44 o NKM-a, objavljuje javni oglas za nominaciju dva (2) člana NKM-a iz redova Albanske zajdnice.
 
Nominacije se mogu obaviti od svake osobe ili legalne organizacije registovane u Republici Kosovo.

Primanje nominacija ċe početi od 1 marta 2018 do 15 marta 2018 godine u 16 časova.

Dokumenta za aplikaciju mogu se lično dostaviti kancelariji NKM-a ili skenirani preko elektronske pošte info@kpm-ks.org.

Informacija u vezi kvalifikacija, procedure i obrasci za nominacije za članove NKM-a možete naċi ovde: Paket za Nominacije.

Dodatne informacije o procesu nominacije mogu se dobiti putem:

 

-         elektronske pošte info@kpm-ks.org

-         telefon 038 245 031, ili

-         lično u kancelariji Nezavisne Komisije za Medije, ulica Perandori Justinian br. 154, Qyteza Pejton  10000, Priština.

 

Nezavisna Komisija za Medije