2244 - Lajmi_i_plot | KPM

30 JANUARA 2018 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

26 January 2018

 

Sledići sastanak NKM-a će se održati 30 januara  2018, s’početkom u 11:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE