2245 - Lajmi_i_plot | KPM

JAVNI POZIV ZA NOMINACIJE ZA TRI ČLANA NKM-a

19 January 2018

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) bazirajući na član 11Zakona Br. 04/L-44 o NKM-a, objavljuje javni oglas za nominaciju tri (3) člana Komisije, jedan  (1) iz redova Albanske i dva (2) iz zajednice manjina u Republici Kosovo.
 
Nominacije se mogu obaviti od svake osobe ili legalne organizacije registovane u Republici Kosovo.

Primanje nominacija ċe početi od 19 januara  2018 do 5 februara 2018 godine u 16 časova.

Dokumenta za aplikaciju mogu se lično dostaviti kancelariji NKM-a ili skenirani preko elektronske pošte info@kpm-ks.org.

Informacija u vezi kvalifikacija, procedure i obrasci za nominacije za članove NKM-a možete naċi ovde: Paket za Nominacije.

Dodatne informacije o procesu nominacije mogu se dobiti putem:

   

-     elektronske pošte info@kpm-ks.org

-         telefon 038 245 031, ili

-       lično u kancelariji Nezavisne Komisije za Medije, ulica Perandori Justinian br. 124, Qyteza Pejton  10000, Priština.

 

Nezavisna Komisija za Medije