Të licencuarit
2246 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJE SA ČETRNAESTOG SASTANKA NKM-a

22 December 2017

 

Nezavisna komisija za medije (NKM) dana 21. decembra 2017. godine, održala je svoj četrnaesti sastanak na kojem je predsedavao predsednik g. Adnan MEROVCI. Nakon usvajanja agende i dva zapisnika sa prethodna sastanka, NKM je usvojila izmenu i dopunu (izmenu člana 11) dve uredbe: Uredba  NKM 2017/06 o Godišnjoj Tarifi za Licencu i Uredba  NKM 2017/07 o Komercijalnim Audiovizuelnim Komunikacijama.

Komisija takođe je razmatrala i tekst Strategije za prelazak na digitalni prenos usklađen sa Administrativnim uputstvom br. 02/2012 o postupcima, kriterijumima i metodologiji pripreme i usvajanje strateških dokumenata i planova za njihovo sprovođenje koja je usvojena da se pošalje Vladi na usvajanje. NKM je pripremila Strategiju za prelazak na digitalni prenos u 2015. godini i poslala je Vladi na usvajanje. Strategija je završena nakon sveobuhvatnog konsultativnog procesa i u saradnji sa relevantnim kosovskim i međunarodnim institucijama kao i predstavnicima medijske industrije. Usklađivanje Strategije NKM-a sa Administrativnim uputstvom br. 02/2002 je zahtevano od strane Kancelarija za strateško planiranje u Kancelariji premijera kao preduslov za usvajanje od strane Vlade. 

NKM je nastavila i sa obradom nekoliko pravnih predmeta u vezi ne-dostavljanja dnevnika A i B tokom kampanje za opšte izbore, lokalne izbore i drugi krug izbora tokom 2017. godine u Republici Kosovo. Ovi slučajevi su se procenili da su u suprotnosti sa Zakonom o opštim izborima za koje je odlučeno da se sankcionišu- primedbom. U odnosu na praćenje medija tokom predizborne kampanje, Komisija je razmotrila i Izvestaj  kampanje o praćenju medija tokom kampanje za proces ponovnog glasanja u opštini Istok Procenjeno je da su mediji koji su pokrivali ovu kampanju delovali u skladu.

Na kraju sastanka, NKM je odobrila zahtev Operatora distribucije High Speed DOO za prekid licence.

Pojedinačne odluke sa ovog sastanka biće objavljene nakon poslanja istih kod licenciranih.

 

NEZAVISNA MEDIJSKA KOMISIJA