2248 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJE SA SASTANKA NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

20 March 2018

 

Nezavisna komisija za medije (NKM), dana 12. marta 2018, održala je redovnu treću sednicu za 2018. godinu. 

Komisija je usvojila dnevni red i zatim i zapisnik za prethodne sednice.  

U nastavku sednice Komisija je razmatrala nekoliko predmeta za licenciranje, odnosno preporuke za promenu kanala za: RTK, KTV i RTV 21.  

Komisija je raspravljala o ovim predmetima i došla do zaključka da su sve tri preporuke za promenu frekvencija u skladu sa zakonskim procedurama i kriterijumima NKM-a, stoga odlučila je kao u nastavku: 

 

-      Usvaja se preporuka za promenu frekvencije CH7 RTK 1, nastavljajući emitovanje programa na kanalu CH10 iz vrha Crnuša. 

 

-      Usvaja se preporuka za promenu frekvencije CH44 KTV-a, nastavljajući emitovanje programa na kanalu CH28 iz vrha Crnuša.  

 

-      Usvaja se preporuka za promenu frekvencije CH 48 TV21, nastavljajući emitovanje programa na kanalu CH 35 iz vrha Crnuša. 

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE