Të licencuarit
2249 - Lajmi_i_plot | KPM

26 FEBRUARA 2018 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

22 February 2018

Sledići sastanak NKM-a će se održati 26 februara  2018, s’početkom u 13:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE