2251 - Lajmi_i_plot | KPM

VLORË BERISHA JE IMENOVANA ZA ČLANICU NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

11 December 2017

 

Skupština Republike Kosova na sednici održanoj 30. novembara 2017. godine, razmotrila  preporuku AD HOC Komisije za Izbor kandidata za članove Nezavisne Komisije za Medije i izabrana je za  članicu NKM-a gda. Vlorë Berisha .

Mandat Članova NKM-a su određeni žlebom, kako je predvidjeno članom 13, paragrafa 2, Zakona Br.04/L-44 za NKM, odnosno madant g-da. Vlorë Berisha traje 3 (tri) godine.

Sa ovim imenovanjem, Komisija NKM-a  je u potpunom sastavu od sedam članova, kao sto je predviđeno Zakonom za NKM.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE