Të licencuarit
2257 - Lajmi_i_plot | KPM

29 NOVEMBRA 2017 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

27 November 2017

 

 

Sledići sastanak NKM-a će se održati 29 novembar 2017, s’početkom u 12:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

 

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE