Të licencuarit
2259 - Lajmi_i_plot | KPM

JAVNI POZIV ZA KOMENTARE

22 November 2017

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) odobrila je za javnu raspravu  nacrt uredbe:

 

-      Nact Uredba e Godisnjoj Tarifa za Licencu

-      Nacrt Uredba Komercijalnim Audiovizuelnim Komunikacijama

 

Bazirajuci se na član 8, stav 2, Zakona br. 04/L-44, NKM upućuje javni poziv predstavnicima audio-vizuelnih medijskih usluga i drugim stranama zainteresovanim za davanje pismenih komentar u vezi sa ovo Uredbe.

NKM poziva predstavnike audiovizuelnih medijskih servisa i druge zainteresovane strane da svoje pismene komentare proslede od 22 novembar 2017, do 13 decembar 2017 do 16:00 casova.

Komentare možete uputiti Nezavisnoj Komisiji za Medije na adresu ul. Car Justinijan br.124 Gradić Pejton, 10000 Priština ili ih možete poslati preko:

 • elektronske pošte: info@kpm-ks.org,

 

Molimo vas nađite u prilogu  Memorandum za Objašnavanje.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE