Të licencuarit
2260 - Lajmi_i_plot | KPM

22 NOVEMBRA 2017 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

20 November 2017

 

Sledići sastanak NKM-a će se održati 22 novembar 2017, s’početkom u 11:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

 

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE