Të licencuarit
2265 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM POČELA SA PRAĆENJEM PRUŽALACA AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA (PAMU) KOJI POKRIVAJU KAMPANJU ZA LOKALNE IZBORE

25 September 2017

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), koja je nadležna za nadgledanje sprovođenja Poglavlja VIII Zakona br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, od 21. septembra 2017. počela je praćenje pružalaca audiovizuelnih medijskih usluga (PAMU) koji pokrivaju kampanju za Lokalne izbore 2017.

Praćenje ima za cilj da proceni učinak PAMU-a u skladu sa Poglavljem VIII "Mediji tokom izborne kampanje" Zakona br. 03/L-073 o opštim izborima.

Tokom procesa praćenja, u fokusu će biti svi oblici medijske prezentacije u izbornoj kampanji, poput vesti, političkih spotova, izborne hronike, intervjui i debate u vreme najveće gledanosti.

Da bi se pomoglo licenciranima da obavljaju delatnost u skladu sa Poglavljem VIII ovog zakona, pre početka kampanje, NKM je prosledila svim korisnicima licence Uputstvo, koji je u stvari detaljnije tumačenje odredbi poglavlja VIII Zakona o izborima što se tiče:

1.      Identifikacije političkog oglašavanja;

2.      Izveštavanja o istraživanjima javnog mnjenja o izborima; i

3.      Perioda izborne tišine.

Zajedno sa Vodičem, NKM je poslala korisnicima licence i obrazce dnevnika i objašnjenja o tome kako ih popuniti tako da korisnici licence koji pokrivaju lokalnu izbornu kampanju 2017. registruju vreme emitovanja i druge izloženosti medija, podatke o plaćenom i neplaćenom reklamiranju, kao i aktivnosti kampanje za svaku stranku. Ove dnevnike treba dostaviti NKM-u svake nedelje.

Do 22. oktobra 2017. godine NKM će održavati komunikaciju sa licenciranima u zavisnosti od nalaza praćenja, a nakon završetka izbora, NKM će takođe objaviti sveobuhvatni izveštaj o učinku medija koji su pokrivali kampanju za Lokalne izbore 2017. godine.
 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE