Të licencuarit
2266 - Lajmi_i_plot | KPM

22 SEPTEMBAR 2017 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

21 September 2017

 

 

Sledići sastanak NKM-a će se održati 22 septembar  2017, s’početkom u 10:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE