Të licencuarit
2268 - Lajmi_i_plot | KPM

1 AVGUSTA 2017 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

31 July 2017

 

Sledići sastanak NKM-a će se održati 1 avgust 2017, s’početkom u 10:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

 

 

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE