Të licencuarit
2277 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJE SA PETOG SASTANKA NKM-A

14 April 2017

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) 14. aprila 2017. godine, održala je svoj peti sastanak, na čelu sa predsednikom G. Adnan MEROVCI. Na ovom sastanku, nakon usvajanja dva zapisnika sa prethodnih sastanaka, NKM je odobrila tromesecni izvestaj od januara do marta 2017. Izveštaj, koji je dostavljen Skupštini Republike Kosova, u skladu sa članom 15. Zakona Br. 04 / L-44 o Nezavisnoj Komisiji za Medije. Takodje, NKM je razmotrila i šest slučajeva licenciranja i odlučila:

  • Usvajanje zahtjeva za promenu imena i lokacije predajnika za radio K,
  • Usvajanje zahtjeva za licenciranje Gold TV i TV Llapi da kao pružaoci Audio-vizuelnih Medijskih Usluga (PAMU)
  • Usvajanje zahtjeva za dodatnu radio frekvenciu Radio Dukagjini,
  • Usvajanje zahtjeva za odricanje od dozvole PAMU Pro kanala i
  • Usvajanje zahtev za dozvolu operatera distribucija platforme Ott Vista SHPK.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE