Të licencuarit
2279 - Lajmi_i_plot | KPM

14 APRILA SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

14 April 2017

 

Sledići sastanak NKM-a će se održati 14-og aprila 2017, s’početkom u 13:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE