Të licencuarit
2280 - Lajmi_i_plot | KPM

30 MARTA SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

30 March 2017

 

Sledići sastanak NKM-a će se održati 30-og marta 2017, s’početkom u 10:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE