Të licencuarit
2286 - Lajmi_i_plot | KPM

IMENUJU SE I ZADNJI ČLAN ODBORDA ZA ŽALBE NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

28 February 2017

 

Skupština Republike Kosova na sednicu održanom 27.februara. 2017.godine, razmotrila je preporuku Ad Hoc Komisije za izbor kandidata za jednog člana Borda za Žalbe Medija. Posle glasanja, Skupština je imenovala gđ. DUA KADRIU za člana Borda za Žalbe sa  3  godinemandat,  kako je predvidjeno članom 40, paragraf 1, Zakona Br. 04/L-44 za NKM.

Imenovanjem gđ. DUA KADRIU Borda za Žalbe je u punom sastavu.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE