Të licencuarit
2287 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM INICIRA POSTUPAK ZA IZRADU TENDERSKOG MATERIJALA

09 February 2017

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) 8. februara 2017. godine, održan je drugi sastanak u 2017 godini., na čelu sa g-dinom. Adnan MEROVCI.

Nakon usvajanja dnevnog reda NKM-a je usvojio izveštaj o poslednjem tromesecju 2016godine NKM-a da pošalje Skupštini prema Zakonu o NKM.

Nakon usvajanja novih uredba za proces digitalizacije pre mesec dana, NKM je pokrenula proceduru za pripremu tenderskog materijala za odobravanje upotrebu dva multipleksa, u skladu sa Zakonom br. 05/L-027 o digitalizaciji zemaljskog radiodifuznog emitovanja.

Nakon pripreme tenderskog materijala, NKM će doneti odluku o objavljivanju javnog tendera za kanale 46 i 58, kako je navedeno u Aneksu Zakona br. 05/L-027.

 

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE