Të licencuarit
2295 - Lajmi_i_plot | KPM

IMENOVAN JE JEDAN ČLAN NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

24 November 2016

 

Skupština  Republike Kosova na sednici održanoj 17. novembara 2016.godine, razmotrila  preporuku AD HOC komisije za izbor kandidata za članove Nezavisne Komisije za Medije i izabran je  član  NKM-a Xhemajl Krasniqi .

Mandati  Članova NKM-a su odredjeni žlebom , kako je predvidjeno članom 13, paragrafa 2, Zakona Br.04/L-44 za NKM, odnosno madant g-dina. Xemailj Krasniqi traje 4 (četiri) godine.

Sa ovim imenovanjem, Komisija NKM-a  je u potpunom sastavu od sedam članova, kao sto je predvidjeno Zakonom za NKM.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE