Të licencuarit
2301 - Lajmi_i_plot | KPM

ODLUKE NKM-A U VEZI SA OBNOVOM LICENCI ZA RADIO STANICE

28 September 2016

Nezavisna Komisija za Medije u 2009. i 2010. godini je izdala dugoročne 7 godišnje licence za sve audio medijske usluge koje posluju u Republici Kosovo.

Zakon o NKM-u br. 04 / L-44, članom 25 je utvrdio da se dozvola može obnoviti i da licencirani ima pravo da zatraži obnovu dozvole od Izvršne Kancelarije u roku od šest (6) meseci pre isteka roka postojeće licence i najmanje šezdeset (60) dana pre isteka licence. Takođe, utvrđeno je da NKM može uzeti u obzir neobnavljanje licence zbog kršenja materijalnih odredbi od strane privatnih audiovizuelno medijskih provajdera u vezi sa uslovima i kriterijumima za licenciranje.

Od početka godine, NKM je obavestila sve licencirane kojima u 2016. godini ističe 7 godišnji rok licence o zahtevima koje trebaju podneti u sklopu zakonskih rokova, kao i usklađivanju sa zakonom i podzakonskim aktima NKM-a kako bi se kvalifikovali za obnovu licence.

NKM je primila zahteve za obnovu od znatnog broja licenciranih audio medijskih usluga. Na sastanku održanom 8. septembra 2016.godine, Nezavisna Komisija za Medije je razmotrila te zahteve zajedno sa slučajevima licenciranih koji nisu podneli zahteve i odlučeno je da odluke o obnovi licenci za provajdere audio medijskih usluga budu zasnovane na usklađenosti sa Zakonom i podzakonskim aktima NKM-a u vezi sa godišnjom uplatom tarife za licencu.

NKM je donela odluku o obnovi licenci svim licenciranim koji su delovali u skladu sa zakonskom osnovom o plaćanju godišnje tarife za licencu kao i o neobnavljanju licenci svim licenciranima koji nisu uspeli da podnesu pravovremeni zahtev za obnovu i koji nisu u kontinuitetu uspeli da deluju u skladu sa zakonskom osnovom o plaćanju godišnje tarife za licencu.

Na osnovu ovih dveju odluka, NKM je izdala pojedinačne odluke za licencirane kojima je licenca istekla 28. avgusta 2016. godine i izdaće pojedinačne odluke svim licenciranim audio medijskim uslugama tokom određenih faza isticanja njihovih licenci.