Të licencuarit
2306 - Lajmi_i_plot | KPM

SVETSKI DAN SLOBODE MEDIJA

03 May 2018

Povodom 3. maja Svetskog dana slobode medija, Nezavisna komisija za medije podseća na važnost koju ima poštovanje ove suštinske vrednosti demokratskih sistema koja daje dragocen doprinos stvaranju održivog, sveobuhvatnog društva, garantujući istovremeno pristup informacijama i slobodu izražavanja.  

Imajući kao osnovu misiju NKM-a koja je:

  • Podsticanje i održavanje pravednog i otvorenog sistema za licenciranje i uređenje audiovizuelnih medijskih usluga i upravljanje frekvencijskim sprektrom emitovanja u skladu sa najboljim međunarodnim standardima;   
  • Doprinos profesionalizaciji audiovizuelnih medijskih usluga;
  • Podrška slobodi i pluralizmu audiovizuelnih medijskih usluga.

NKM kao ustavni organ utvrđen članom 141. Ustava Republike Kosovo i na osnovu zakonskog mandata od 2006. godine, uređuje elektronske medije u Republici Kosovo. Na osnovu Zakona Br. 04/L-044 o nezavisnoj komisiji za medije, NKM licencira javne i privatne emitere, utvrđuje i sprovodi politiku emitovanja i takođe uređuje prava, obaveze i odgovornosti fizičkih i pravnih lica, koja pružaju audio i audiovizuelne medijske usluge. 

Na osnovu toga, Nezavisna komisija za medije ceni značaj poštovanja slobode medije i njenu zaštitu koja predstavlja suštinski uslov za funkcionisanje demokratskog, održivog i sveobuhvatnog društva, garantujući istovremeno pristup informacijama i garanciju slobode izražavanja. NKM pruža snažnu podršku medijima u zaštiti i unapređenju slobode medija i takođe podstiče sve druge odgovorne mehanizme u ovoj oblasti da pružaju konstruktivan pristup daljem razvoju slobode izražavanja i medija.    

Što se tiče uloge NKM-a u unapređenju slobode medija i razvoju medijskog pluralizma, NKM je konsolidovala zakonsku osnovu koja se sastoji od Zakona br. 04/L-44 o nezavisnoj komisiji za medije i zatim podzakonskih akata (uredaba). Najznačajnije je to da je ova zakonska osnova u potpunosti u skladu sa zakonodavstvom i praksama Evropske unije, tačnije sa Direktivom o audiovizuelnim medijskim uslugama (AVMSD). Na ovom važnom danu slobode medija, Nezavisna komisija za medije podstiče sve odgovorne mehanizme da pružaju konstruktivan pristup u funkcionalizaciji predispozicija koje garantuju neograničenu primenu ove temeljne slobode, koja treba da bude neotuđiva, zaštićena i zagarantovana.


Bez obzira na izazove i ograničenih slučajeva koji predstavljaju izuzetak, Nezavisna komisija za medije smatra da mediji u Republici Kosovo nastavljaju da slobodno i profesionalno obavljaju njihova prava i odgovornosti i da predstavljaju snažan i tačan glas u iznošenju istine, što predstavlja fundamentalni uslov ljudskosti za demokratsku državu. Podsećamo da je sloboda izražavanja u Republici Kosovo zagarantovana Ustavom, čime se garantuje pravo na izražavanje, širenje i primanje informacija, mišljenja i drugih poruka, bez straha od ometanja od bilo koga. NKM se snažno zalaže za slobodne medije i poziva sve relevantne institucije da stvore odgovarajuće okruženje za razvoj slobodnih i pluralističkih medija.