Të licencuarit
2307 - Lajmi_i_plot | KPM

ODLAZE SE ROK ZA NOMINACIJE ZA JEDAN ČLAN NKM-a

19 July 2016

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) bazirajući se na član 11 Zakona za NKM-a Br.04/L-44, 4 juli 2016 je uputila javni poziv za nominacije za jedan (1) član NKM-a. Rok za nominacije je istekao juče, 18 july 2016.godine, u 16 časova.

NKM je primila nominacije koje su stigle u ovom roku, ali pošto nije pristigao odgovarajući broj nominacija, NKM je odlučila da odlozi rok za primanje nominacija do 05 avgusta 2016, do 16 časova.

Dok, nominacije koje su pristigle ostaju važeće za ovaj proces.

Nominacije se mogu obaviti od svake osobe ili legalne organizacije na  Kosovu.

Dokumenta za aplikaciju moraju se lično dostaviti Kancelariji NKM-a.

Informacije u vezi kvalifikacija, procedure i formulari za nominacije za 
članove NKM-a možete naći na web stranici NKM-a: www.kpm-ks.org,  Paket za Nominacije. 
Takodje, informacije mozete tražiti i putem: 

•    info@kpm-ks.org; arsim.dreshaj@kpm-ks.org; 
•    telefon 038 245 031 

ili lično u Kancelariji Nezavisne Komisije za Medije, Ulica Perandori Justinian Br. 124 Gradić Pejton, 10000 Priština. 
NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE