2308 - Lajmi_i_plot | KPM

POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ RASPRAVI DISKUSIJA ZA IZMENE PODZAKONSKIH AKATA OD NKM-a

13 July 2016

 

Nezavisna Komisija za Medije  vas poziva na javnu raspravu za diskusiju za novu Uredbu za Distribuiranju Pružalac Audio i Audiovizuelnih Medijskih Usluga i izmene Uredbe za Audiovizuelne Komercijalne Komunikacije i Kodeks Ponašnja.

Javna rasprava će se održati u petak, 15.jula.2016.godine u 10:00 u Hotelu Priština.

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE