2314 - Lajmi_i_plot | KPM

SKUPŠTINA REPUBLIKE KOSOVA JE USVOJILA GODIŠNJI IZVEŠTAJ NKM-a ZA 2015 GODINU

25 May 2016

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je razvila  proces dogorocnog licenciranja za audio-vizuelnim medijskim uslugama (Radio i TV) u 2009 i 2010 godine. Ovaj proces, odredjen je Zakonom NKM-a, imao je za cilj zamenu privremenih dozvola, izdate od strane Privremenog Komisionera  za Medije, sa novim dozvolama izdatih od strane Nezavisne Komisije za Medije.

Rok licenci za audio medijske usluge (Radio) je odredjen paragrafom  2, Člana 21 Zakona NKM-a Br. 04/L-44 da važi za period od sedam (7) godine. Prema tome, tokom  2016 godine ističe  rok licencama NKM-a za 61 audio medijsku uslugu (radio),  koji su licencirane u  2009 godini. 

 

Svi zainteresovani da nastave sa aktivnošću audio medijskim uslugama posle isteka roka za licencu, moraju da podnesu zahtev  NKM-u za obnovu licence. Pravo na obnovu i rokove za podnosenju zahteva za obnovu licencu NKM-a su odredjene Članom 25. Zakona NKM-a, koji glasi:

 

 “Osim slučajeva kada NKM smatra da licenca ne treba da se obnovi zbog kršenja materijalnih odredbi od strane ponuđača privatnih medijskih audiovizuelnih usluga, u odnosu na uslove i kriterijume licenciranja, kandidat ima pravo da zahteva obnovu licence od Izvršne kancelarije u roku od šest (6) meseci, pre isteka dana postojeće licence i najmanje šesdeset (60) dana pre isteka licence.”

Prema tome, NKM upućuje sve licencirane vlasnike za radio da u okviru odredjenog roka, koji   je odredjen Članom 25. Zakona o NKM-u, da u Kancelariju Izvršnog Šefa NKM-a podnesu zahteve za obnovu licence NKM-a. U protivnom, posle isteka roka koji je odredjen  Licencom  izdatih od strane NKM-a u 2009 godine, te licence ce se smatrati nevažećim, što znači i završetak rada sa audi medijskim uslugama.

Za svako naknadno objašnjenje, molimo vas obratite se Izvršnoj Kancelariji NKM-a.