2316 - Lajmi_i_plot | KPM

IMENOVANO DVA ČLANA NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

29 April 2016

 

Skupština  Republike Kosova na sednici održanoj 30.maj 2018.godine, razmotrila  preporuku Ad Hoc komisije za izbor kandidata za članove Nezavisne Komisije za Medije i izabrala je dva člana NKM-a.

Članovi su Anita Muriqi i Muja Ferati. Odredjeni su žrebom, kao što je predviđeno članom 13, stav 2, Zakona Br . 04/L-44 o NKM-a.

Njihovi madnati su: 

  • Anita Muriqi - mandat 2 (dva) godine     
     
  • Muja Ferati - mandat 2 (dva) godine