Të licencuarit
2322 - Lajmi_i_plot | KPM

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

12 February 2016

 

Uredbom br. 2014/03, o Nivou i načinu plaćanja takse za licencu, uzimajući u obzir preovladavajuće tržišne uslove, NKM je utvrdila povoljne takse za licencirane koje su utvrđene jednako za svaku kategoriju licence.

 Za 2015. godinu, NKM je izdala fakture za plaćanje takse za sve licence na početku godine upoznavajući ih sa uslovima i načinom plaćanja. Zadnji rok za plaćanje takse bio je 31. mart 2015. godine i tokom ovog roka jedan znatan broj licenciranih podbacili su da deluju u skladu sa zakonskom obavezom. Ovaj problem je tretiran tokom 2015. godine na sastancima Nezavisne komisije za medije, kao i zajedničkih javnih sastanaka sa ovim licenciranima.

 Cilj je bio da se obezbedi sprovođenje zakona i istovremeno da se sačuva pravo medija da informišu javnost. U svim razgovorima, NKM-u je dato do znanja njihova ekonomska situacija i nemogućnost jednokratnog plaćanja. Uzimajući to u obzir, NKM je 22. oktobra 2015. godineodlučila da se plaćanje takse za licence za 2015. vrši u ratama i utvrdila kraj godine kao krajnji rok.

 Iako su omogućeni povoljni rokovi za licencirane, za 2015. godinu 40 licencirani nisu izvršili uplatu, od kojih 21 su medijske službe koje rade frekvencijom, 11 medijskih službi koje rade preko operatera kao i 8 kablovskih operatera. Ovo neplaćanje će rezultirati pokretanjem zakonskih postupaka utvrđenih članom 8, Uredbe 2014/03 NKM-a o Nivou i načinu plaćanja takse za licencu.

 NKM procenjuje da je svojim postupcima u toku 2015. godine omogućila licenciranima, koji su prekršili i još uvek krše zakon zbog neplaćanja godišnje takse, da se usklade. NKM ceni njihovu važnu misiju za javnost ali i ekonomsku situaciju, ali zbog njihovog kontinuiranog nepoštovanja Zakona NKM-a i Uredbe 2014/03, NKM će sprovoditi zakonske odredbe i preduzimati neophodne mere.

NKM zadnji put poziva neodgovorne operatere da izvrše svoje zakonske obaveze o taksi za licencu za 2015. godinu do datuma: 01. mart 2016.

Nakon 01. mart 2016, NKM će preduzeti zakonske kaznene mere protiv operatera koji ne ispune svoje zakonske obaveze za taksu za licencu za 2015. godinu.

Podaci o licenciranima NKM-a koji krše član 26, Zakona br. 04/L-44 o Nezavisnoj komisiji za medije (NKM) i Uredbu 2014/03 NKM-a o Nivou i načinu plaćanja takse za licencu, pošto su podbacili da plate godišnju taksu za 2015. prikazani su u linkovima u nastavku.