2327 - Lajmi_i_plot | KPM

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRT UREDBE O DISTRIBUCIJU AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA

20 January 2016

Na sastanku održanom 5 januar. 2016. godine, Nezavisna Komisija za Medije (NKM) odobrila je za javnu raspravu  Nacrt:
•  UREDBA O DISTRIBUIRANJU AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA

Sa ciljom usklađivanja CIMC–2007/04 Uredbe za Kablovsku Distribuciju radio i televizijkih programa na Kosovu, sa novim Zakonom NKM-a Br. 04/L- 44, sa napretkom tehnologije / novim tehnološkim platformama i na osnovu člana 26. stav 3. ovog Zakona, NKM je pokrenuo postupak za amandamentiranje Uredbe Br. CIMC–2007/04, koja će se izmeniti sa novim nacrt-om  Uredbe NKM -2016/01.

NKM poziva na javnu raspravu predstavnike audiovizuelnih medijskih servisa i druge zainteresovane strane. Javna rasprava će se održati 25 januara 2016 od 13:00 casova, u Hotel Victory u Priština. NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE