Të licencuarit
2330 - Lajmi_i_plot | KPM

KONSTITUIRANA NADZORNA KOMISIJA ZA NADZIRANJE PROCEDURE JAVNOG TENDERA O ODOBRAVANJU RADA DVA MULTIPLEKSA

14 December 2015

 

Danas, 14. decembra 2015. godine, je u sedištu Nezavisne Komisije za Medije (NKM), održan konstitutivni sastanak Nadzorne Komisije, koja će na osnovu člana 5. Aneksa Zakona br. 05/L-027 o Digitalizaciji zemaljskog radio difuznog emitovanja, biti odgovorna za nadziranje procedure javnog tendera za odobravanje dva multipleksa.

Ova komisija se sastoji od šest članova, tri člana iz Nezavisne Komisije za Medije, g. Adnan MEROVCI - Predsednik, gđa. Naile Selimaj KRASNIQI – Izvršni Direktor i g. Besim GOVORI - Direktor Odeljenja za upravljanja frekvencijama, dva člana iz Regulatornog Autoriteta za Elektronske i poštanske komunikacije (RAEPK), g. Iliri IMERI – Šef Odeljenja Elektronskih komunikacija i g. Arijan QOROLLI - Šef Kancelarije za ekonomske analize i jedan član iz Ministarstva za ekonomski razvoj (MER), g. Agim KUKAJ – Direktor Odeljenja TIK-a. Ova Komisija se predsedava od strane NKM, Predsednik  NKM-a, g. Adnan MEROVCI.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE