Të licencuarit
2332 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVJEŠTENJE SA DESETOG SASTANKA NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

08 December 2015

 

Pod rukovođstvom predsednika Mr. Adnan MEROVCI, Nezavisna Komisija za Medije (NKM) 8. decembra 2015, je održala redovni sastanak. Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa poslednjeg sastanka, NKM je odlučio da pokrene postupak za promenu NKM PRAVILNIK O komercijalnih komunikacija 2013_03 audio-vizuelni, gde je stvorio radnu grupu po ovom pitanju.

Pored toga, NKM je usvojio plan za korišćenje radio-frekvencija (kanala) na osnovu Poglavlja VIII, člana 24. Zakona br. 05 / L-027 za emitovanje zemaljsko emitovanje digitalizaciju.

Na kraju sastanka, NKM je tretirala nekoliko slučajeva licenciranja i odlučio da licencira Zëri TV da pruza programske usluge (PPU), odluku za promene u programsku semu za TV Most, olluku  o promjeni lokaciju predajnika za Radio Antena kao i olluku  o oduzimanju dve licence za PPU FAN TV i Radio Start.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE