Të licencuarit
2337 - Lajmi_i_plot | KPM

ODLUKE NKM-A SA DEVETOG SASTANKA

21 October 2015

 

Pod rukovodstvom predsednika g. Adnan MEROVCI, Nezavisna Komisija za Medije (NKM), dana 20. oktobar 2015. godine, je održala redovan sastanak. Nakon usvajanja dve redovnih zajedničke tačaka dnevnog reda, agende i zapisnika sa prethodnog sastanka, NKM je usvojila tromesečni Izveštaj za period jul – septembar 2015. godine, koji prema članu 15. Zakona br. 04/L-44 o NKM se prosleđuje Skupštini Republike Kosovo.

NKM je na sastanku tretirala nekoliko pravnih slučaja koji se odnose na kršenje Uredbe NKM -2013/01 o Zaštiti dece i maloletnika u medijskim Audio-Vizuelnim uslugama kao i Uredbe NKM-2013/02 o Autorskom pravu.

Nakon konstatacije da su tri Kablovska operatera (OK ELEKTRA, OK KOSOVA NET i OK MAX TV) nalaženi da su prekršili član 2, stav 2.1.3  Uslova i Opštih Odredaba, obzirom da su na kontinuiran način preneli kanale bez autorskog prava, NKM je u skladu sa članom 30, stav 1.3 Zakona o NKM, sankcionisala novčanom kaznom pomenuti OK, za pomenute prekršaje.

Takođe, u suprotnosti sa članom 4, stav 1, člana 6. stav 1. i člana 7. Uredbe NKM-2013/02, nađena je Koha Vision (KTV), nakon što je kontinuirano prenosila sadržaje sportskih programa, serije i dokumentarce bez autorskog prava. Za ove prekršaje, NKM je u skladu sa članom 30, stav 1.3 Zakona NKM-a donela odluku da se emiteru KTV izriče mera sankcionisanja sa Opomenom.

Dok je za tri lokalne televizije (TV Herc, TV Mir i TV Prizreni), NKM izricala mere sankcija sa Opomenom zbog toga jer su nalaženi prekršaji iz člana 6, stav 2 i člana 6, stav 3, Uredbe NKM-2013/01, obzirom da su filmove preneli ne u skladu sa kategorijama kao što je predviđeno Uredbom NKM-2013/01.

Na kraju sastanka, NKM je tretirala i tri slučajeva licenciranja, i tom prilikom je donela odluku za promenu vlasništva za provajdera programskih usluga ON TV, odluka o promeni programske šeme za TV Dukagjini kao i odluka o promeni snage prenošenja za Radio Vala Rinore.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE