Të licencuarit
2342 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJE SA OSMOG SASTANKA NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

18 September 2015

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), pod rukovodstvom predsednika g. Adnan MEROVCI, dana 17. septembar 2015. godine, je održala redovan sastanak, gde je tretirala slučajeve neplaćanja Takse za Licencu od strane licenciranih, zakonska obaveza koja proizilazi prema Uredbi NKM-2014/03 o Nivou i načinu plaćanja tarife za licencu. Da bi izbegli primenjivanje zakonskih predviđenih sankcija prema licenciranima koji nisu obavili zakonske obaveze, uključujući i oduzimanje licenci, NKM je odlučila da organizuje sastanke sa licenciranima tako da se ubrza obavljanje zakonskih obaveza.

U okviru razmatranja sprovođenja Zakona br. 05/L-027 o Digitalizaciji zemaljskih radio-difuzivnih prenosa, na osnovu člana 5, Aneksa Uredbe o sadržaju i proceduri javnih tendera za kanale 46 i 58, Zakona br. 05/L-027 o Digitalizaciji zemaljskih radio-difuzivnih prenosa, NKM je osnivala Nadzornu Komisiju koja je sastavljena od stri člana. Komisija ima za obavezu da nadgleda proces javnog tendera, da obezbedi punu transparentnost tenderskog procesa i da obezbedi blisku koordinaciju između javnih autoriteta.

Na sastanku, NKM je donela odluku za licenciranje 'TVN' za distribuciju radio televizijskih programa preko kablovske mreže. Komisija je diskutovala i o početku poslovanja i toku rada radio novih stanica Licenciranih od strane NKM-a.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE