2344 - Lajmi_i_plot | KPM

ODLUKE SA SEDMOG SASTANKA NKM-e

22 July 2015

 

Pod rukovodstvom predsednika g. Adnan MEROVCIJA, Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je, 22. jula 2015. godine, održala svoj redovni sastanak na kojem je diskutovala o nizu pitanja i donela nekoliko odluka. Na ovom sastanku Komisija je licencirala jednog Pružaoca programskih usluga TELE 1, kao i jednog Kablovskog operatera KADRIA NET. Osim toga, NKM-e je diskutovala i u vezi definisanja pravila i postupaka predviđenih nacrtom uredbe o distribuciji audiovizuelnih medijskih usluga, koji će se brzo objaviti za javnu raspravu odnosno komentare javnosti i interesnih strana. 

Tokom stalnog monitoringa koji NKM-e sprovodi nad radiodifuznim spektrom u zemlji, primećeno je nekoliko slučajeva ilegalnog delovanja nekih kablovskih operatera. NKM-e šalje jasnu poruku da će preduzeti sve odgovarajuće mere za sprečavanje takvih delatnosti, između ostalog i potpuno oduzimanje opreme za radiodifuziju. NKM-e je diskutovala i o slučajevima neplaćanja takse za licencu, za šta će se preduzeti mere u skladu sa mandatom i zakonskim nadležnostima.

Još jednu od zabrinutosti Komisije čini i konstantno skraćenje budžeta NKM-e od strane centralnih institucija. Komisija je zaključila da ovakva skraćenja predstavljaju ozbiljan rizik za funkcionisanje NKM-e. Komisija ističe da organi koji donose odluke moraju ozbiljno razmisliti o institucijama koje su od posebnog značaja i moraju uzeti u obzir karakteristike ustavnih institucija, kao što je slučaj sprovođenja platforme digitalnog zemaljskog emitovanja. 
 
NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE