Të licencuarit
2349 - Lajmi_i_plot | KPM

26 MAJA REDOVNI SASTANAK NKM-a

25 May 2015

 

Redovni sastanak NKM-a će se održati 26-og maja 2015, s’početkom u 10:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 14, Qyteza Pejton.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE