Të licencuarit
2352 - Lajmi_i_plot | KPM

23 APRILA REDOVNI SASTANAK NKM-a

22 April 2015

 Redovni sastanak NKM-a će se održati 23-og aprila 2015, s’početkom u 13:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 14, Qyteza Pejton.


 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE