Të licencuarit
2353 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM PODNOSI VLADI STRATEGIJU ZA PRELAZAK SA ANALOGNOG NA DIGITALNO EMITOVANJE

31 March 2015

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je danas podnela Vladi Republike Kosovo STRATEGIJU ZA DIGITALNO EMITOVANJE U REPUBLICI KOSOVO. Proces sastavljanja Strategije je počeo pre nekoliko godina, a dokument podnet Vladi predstavlja rad NKM-e, u saradnji i savetovanju sa svim relevantnim institucijama i interesnim stranama. 
 
Sastavljanje Strategije je rađeno prateći postupak javne konsultacije, shodno zakonskoj obavezi, i opširnih konsulacija sa relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama, i nacionalnom i regionalnom/lokalnom medijskom industrijom. 
 
Ovom Strategijom NKM cilja ka uspostavljanju čvrstog i sveobuhvatnog pravnog osnova, koji će omogućiti uspešnu realizaciju digitalizacije kao veoma bitnog nacionalnog projekta. 
 
Digitalizacija je rezultat tehničko-tehnološkog razvoja, koji sa sobom nosi i međunarodno definisane vremenske rokove koji se moraju ispoštovati. NKM ima za cilj poštovanje definisanih rokova i uverena je da će ako se postigne odgovarajuća saradnja i koordinacija dužnosti, Kosovo uspešno proći krozo ovaj proces bez velikog kašnjenja, stvarajući mogućnost za građane Republike Kosovo da koriste kvalitetne usluge koje donosi digitalno emitovanje. 
 
NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE