Të licencuarit
2368 - Lajmi_i_plot | KPM

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH KOMENTARA U VEZI STRATEGIJEM NKM-a ZA PRELAZAK NA DIGITALNO ZEMALJSKO EMITOVANJE NA REPUBLICI KOSOVO

26 December 2014

 

Prema Zakonu o NKM, člana 3, nadležnost NKM je da pripremi strategiju za prelazak na digitalno emitovanje u Republici Kosovo, koja ce se usvojiti od strane Vlada.

Na sastanku održanom 24. decembra 2014. godine, Nezavisna Komisija za Medije ( NKM ) je usvojila za javnu diskusiju izmenjen i dopunjen tekst Nacrt Strategije “ ZA PRELAZAK NA DIGITALNO ZEMALJSKO EMITOVANJE NA REPUBLICI KOSOVO

Bazirajuci se na Član 8 Zakona Br. 04/L-44 o NKM, NKM daje na raspolaganje na javnu raspravu i komentare predstavnicima audio-vizuelnih medijskih usluga licenciranih u NKM, relevantnim institucijama Republike Kosovo, Ne Vladinim Organizacijama i drugim zainteresovanim strankama, Nacrt Strategije “ ZA PRELAZAK NA DIGITALNO ZEMALJSKO EMITOVANJE NA REPUBLICI KOSOVO

Rok za dostavljanje pismenih komentara je od 26. decembra 2014. do 23. januara 2015. godine u 16:00.

Komentari mogu biti upućeni kod Nezavisne Komisije za Medije , ul. Perandori Justinian Br. 14, Pejton , 10000 Priština , ili putem e-maila:

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE