Të licencuarit
2372 - Lajmi_i_plot | KPM

REDOVNI SASTANAK NKM-a 17-og DECEMBRA

16 December 2014

Redovni sastanak NKM-a će se održati 17-og decemra 2014, s’početkom u 10:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 14 Qyteza Pejton.


 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE