Të licencuarit
2378 - Lajmi_i_plot | KPM

ODLUKE NKM SA 15tog. SASTANKA ZA REDOM

26 November 2014

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) pod vođstvom predsednika g-dina Adnana MEROVCI, 26 novembra 2014, održala je svoj redovni sastanak. Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa poslednjeg sastanka, NKM je odobrila za javnu raspravu nacrt amandmana PRAVILNIKA O NIVOU I NAČINU PLAĆANJA TAKSE ZA LICENCU.

Na ovom sastanku, NKM je u načelu donela odluku za oglašavanje slobodnih frekvencija za radio emitovanje kako bi odgovorila na identifikovane zahteve i potrebe za pokrivanjem radio signalom u onim opštinama gde postoji odsustvo medijskih usluga sa lokalnom pokrivenošću, kao i u onim opštinama gde je zahtevano da se stvori mogućnost za medijski pluralizam. Poziv za prijavu za slobodne frekvencije za radio emitovanje NKM će objaviti prema Zakonu o NKM.

Štaviše, na ovom sastanku, NKM je odobrila dva zahteva za licencu i to za: kandidata za Kablovskog operatera NSH Max TV i za kandidata Pružaoca programskih usluga Kutia TV.

Takođe, NKM je donela odluku za promenu lokacije predajnika kao i kategorije Radio Drenasi sa lokalne na regionalnu, jer trenutna frekvencija 92.1 MHz sa emitovanjem sa tačke Beriša ne ometa nijednog emitera, kako unutar tako i van teritorije Republike Kosovo

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE