Të licencuarit
2383 - Lajmi_i_plot | KPM

KOMISIJA NKM-a ODRŽAĆE SE REDOVNI SASTANK

08 September 2014

 

12-ti sastanak po redu će se održati 11 septembra 2014 , s’početkom  u 10:00 časova u kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 14 Qyteza Pejton.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE