Të licencuarit
2384 - Lajmi_i_plot | KPM

KOMISIJA JE ODRŽALA 11-tu SEDNICU PO REDU

22 July 2014

 

Nezavisna komisija za medije je 22. Jula 2014, održala svoju 11-tu sednicu u nizu u kojoj je razmatrana finalizacija Strategije za digitalizaciju. Na sastanku se razgovaralo i o pisanim preporukama međunarodne ekspertkinje angažovane od strane Evropske komisije da pomogne NKM u finalizaciji strategije za digitalizaciju i pripremu ostalih faza procesa digitalizacije, kao što je javno informisanje i priprema nacrta dokumenata koji će biti izdat nakon usvajanja strategije za zemaljsko digitalno emitovanje.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE