2385 - Lajmi_i_plot | KPM

KOMISIJA NKM-a ODRŽAĆE REDOVNI SASTANK

21 July 2014

 

Redovni Sastanak NKM-a će se održati 22 jula 2014 , s’početkom u 10:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 14 Qyteza Pejton.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE