Të licencuarit
2386 - Lajmi_i_plot | KPM

KOMISIJA JE ODRŽALA SVOJ DESETI REDOVNI SASTANAK

15 July 2014

 

Danas je Komisija održala redovni sastank na kojoj je razmatrana strategija za digitalizaciju i odlucen je dinamički plan za finalizaciju dokumenta koji će se potom proslediti za javnu konsultaciju. Takođe, odlučeno je da se formira Podkomisija za izmenu Uredbu na snazi kablovskih operatera. Strategija za prelazak na digitalno emitovanje kao i ispunjavanju podzakonskih akata NKM-a su prioritetni ciljevi za NKM.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE