2390 - Lajmi_i_plot | KPM

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE JE ODRŽALA REDOVNI SASTANAK

17 June 2014

 

Nezavisna Komisija za Medije ( NKM ) je održala redovni sastanak pod rukovodstvom Predsednika g . Adnan MEROVCI .

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodni sastanak , Komisija je razmotrila i odlučila o 18 slučajeva licenciranja o promeni / korekciji sertifikata licence .

Takođe , Komisija je obradila dva pravna predmeta za Radio Evropu i TV MEN, za svoje postupke u kršenju Zakona i podzakonskih akata NKM-a.

Na sastanku se diskutovalo i o izveštaju  Generalnog Revizora za NKM  za 2013 i o pripremu sprovođenja preporuka .

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE