Të licencuarit
2391 - Lajmi_i_plot | KPM

KOMISIJA NKM-a ODRŽAĆE SE REDOVNI SASTANK

16 June 2014

Sastanak će se održati 17 juna 2014 , s’početkom  u 13:00 časova u kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 14 Qyteza Pejton.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE