Të licencuarit
2407 - Lajmi_i_plot | KPM

KOMISIJA NKM-a SE SASTALA SA ODBOROM RTK-a

23 April 2014

 

Nakon konstituisanja u novom sastavu, Komisija Nezavisne Komisije za Medije se, pod rukovodstvom Predsdnika g-dina. Adnan MEROVCIJA, danas se sastala sa Odborom Radio Televizije Kosova (RTK) koji je predvodio g. Rahman PAĆARIZIJA (Rrahman Paçarizi). Sastanak je, osim međusobnog upoznavanja, imao za cilj i diskusiju o zadacima i zakonskim obavezama NKM-a kao regulatora emitovanja i RTK-a kao javnog servisa. NKM su predstavljali i potpredsednik g-din. Đemajlj KRASNIĆI (Xhemajl KRASNIQI), g-din. Driton ĆERIĆI (Driton QERIQI) član NKM-a i Izvršna Šefica g-đa. Nailje SELJIMAJ KRASNIĆI (Naile SELIMAJ-KRASNIQI).  
 
U principu se govorilo o procesima koji prate kosovske medije, a poseban naglasak je stavljen na proces digitalizacije, odnosno ključne uloge NKM-a kao autora i odgovorne za sastavljanje strategije, koja će se potom propratiti i Zakonom o digitalizaciji. 

Diskutovano je i o preostalom vremenskom roku za prelazak sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje, kao o jednom od zabrinjavajućih pitanja, međutim to ne sme služiti nekom ishitrenom delovanju u pogledu ovog veoma značajnog procesa. 
NKM se nastaviti sa sastancima iste prirode i sa predstavnicima Audiovizuelnih medijskih servisa licenciranih od strane NKM-a. 

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE