2408 - Lajmi_i_plot | KPM

GODIŠNJI IZVEŠTAJ NKM-a PODRŽAN OD STRANE PARALMENTARNE KOMISIJE ZA MEDIJE I KOMIISIJE ZA BUDŽET I FINANSIJE

22 April 2014

Danas je na dva odvojena sastanka Parlamentarne Komisije za Medije i Komisije za Budžet i Finansije podržan, za dalji postupak pred Skupštinom, Godišnji Izveštaj NKM-a koji oslikava rad ove institucije za 2013. godinu. 

Predsednik NKM-a, g-din. Adnan MEROVCI je predstavio Godišni Izveštaj NKM-a pred ove dve Parlamentarne Komisije. Na sastanku sa Parlamentarnom Komisijom za Medije, predsednik NKM-a je govorio i o izazovima koji očekuju ovu Komisiju tokom procesa digitalizacije. Kao projekat od posebnog značaja za državu, g-din. MEROVCI je istakao Strategiju za prelazak sa analognog zemaljskog na digitalno emitovanje, koja je već dobila svoj oblik, ali nije završena za konačno podnošenje Vladi na usvajanje.  
 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE