Të licencuarit
2412 - Lajmi_i_plot | KPM

ABIT HOXHA IMENOVAN ČLAN NKM-a

14 April 2014

 

Skupština Republike Kosova na sednici održanoj 11. aprila 2014 , je razmotrila preporuku Ad hoc Komisije za izbor kandidata za članove Nezavisne Komisije za Medije i izabrala Abita Hoxhu za  član NKM-a.

Mandat g . Abita Hoxhe je određen žrebom (mandat od 2 (dve) godine ), kao što je predviđeno članom 13 , stav 2 ,Zakona Br . 04/L-44 o NKM-a . 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE