Të licencuarit
2415 - Lajmi_i_plot | KPM

IMENOVANO TRI ČLANA NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

21 March 2014

 

Skupština  Republike Kosova na sednici održanoj 19.marta 2014.godine, razmotrila je preporuku AD HOC komisije za izbor kandidata za članove Nezavisne Komisije za Medije i izabrala je tri člana NKM-a. Članovi su Adnan Merovci, Anita Morina i Driton Qeriqi.  Odredjeni su i njihovi mandate koji su repdviđeni članom 13, paragrafom 2, Zakonom br. 04/L-44, o NKM-u.

 Njihovi madnati su: 

  • Adnan Merovic- mandat 4 (četiri) godine
  • Driton Qeriqi – mandat 3 (tri) godine
  • Anita Morina – mandat 2 (dve) godine

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE