Të licencuarit
2417 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM ZAHTEVA VEĆU PAŽNJU OD LICENCIRANIH U VEZI SA EMITOVANIM PROGRAMOM

27 February 2014

 

Tokom monitoringa o usklađenosti  usluga audio-vizuelnih medija sa Pravilnicima Nezavisne komisije za medije (NKM), Odeljenje  za monitoring  i analizu  je identifikovao da, u zadnje vreme, tokom emitovanja  vesti  i drugih emisija, sadrzi program   koji  dolaze u sukob sa  Kodeksom ponašanja za medijske audio –vizuelne usluge  i Pravilnikom o zaštiti dece i maloletnike  od štetnih programskih sadržaja.  

Programski sadržaji  i muzički spotovi , identifikovani tokom monitoringa, predstavljaju  oblike diskriminacije i netoleranciju na etničkim i religioznim  osnovama,  političkih ubeđenja i ljudskog dostojanstva. .

Osim toga, emitovanje identifikovanih  određenih programskih sadržaja predstavlja  mešanje  u cisto privatna I licna  pitanja, koje nemaju nikakav uticaj  na  javni interes.

Ne treba zanemariti i preterivanja  sa ne opravdanim   scenama nasilja, provokativnim scenama, erotskim i vulgarnim rečnikom, što se često emituje  u  vreme najveće gledanosti.

Apostrofirajući gore navedena kršenja, NKM smatra  da se sprečavanje takvih emitovanja, pored  angažovanja  i mera preduzetih od strane Regulatora, traži se angažovanje, pažnja  i dokazivanje profesionalizma  od strane licenciranih  od NKM-a, uz poštovanje etičkih principa i postupajući u skladu  sa svim pravilnicima NKM-a.

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE