Të licencuarit
2420 - Lajmi_i_plot | KPM

ZAKLJUČEN ROK ZA NOMINOVANJE PET ČLANOVA KOMISIJE NKM-a

05 February 2014

 

Bazirajući  se na Odluke Skupštine Republike Kosova (odluka Br. 04-V-740 za objavljivanje javnog konkursa za nominacije za dva člana većinske albanske zajednice i Odluku Br. 04-V-745 za razrešenje predsednika i jednog člana Komisije ) i sa ciljem da se popuni jedna pozicija u Komisiji, nakon smrti jednog člana, Nezavisna Komisija za Medije (NKM)  objavila je javni konkurs za nominacije za pet (5) člana NKM-a, tri (3) iz redova većinske albanske  zajednice i dva (2) iz redova nealbanske zajednice u Republici Kosova.

Poziv je obavljen 10 januara 2014 godine, u saglasnost sa članom 11 Zakona o NKM-a Br. 04/L-44,  i rok je istekao 31 januara 2014 godine. Tokom ovog perioda NKM je primila šesdeset (60) nominacije. Spisak nominirani kandidata za članove NKM-a

Izvršna Kancelarija NKM-a je pripremila na tehničkom aspektu, paket dokumentacije svih kandidata koju je prosledila Skupstini Republike Kosova na razmatranje od strane Ad-hoc komisije koja će biti formirana za ovu svrhu.

Prama članu 11 Zakona  Nr. 04/L-44 za NKM predviđeno je da u vremenskom periodu od dvadeset i jedan (21) dan, nakon okončanja roka za prijavljivanju kandidature, Komisija ad – hoc nakon intervjuisanja, preporučuje dva (2) kandidata za svaku poziciju člana NKM-a, koji će se nakon toga izabrati od strane Skupštine, u saglasnosti sa Uredbom za Rad Skupštine sa većiniom glasova prisutnih zastupnika koji glasaju.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE